קו סניקה לכיבוי אש הרחב

קו סניקה לכיבוי אש

908

חדש

908

6 ₪‎

כולל מע"מ