אספקת מים ראשי הרחב

אספקת מים ראשי

900

חדש

900

6 ₪‎

כולל מע"מ